لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مصوبه شماره ۳۶ کابینه بحث روی گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی ۱۳۹۹ و تقویم سال ۱۴۰۰ هجری شمسی 1399-12-25 1400-01-26 نافذ مصوبه شماره ۳۶ کابینه_v1 2.28 MB
مصوبه شماره 4 کابینه ج.ا.ا بحث روی طرح جمهوری اسلامی افغانستان برای دریافت منابع جهت مبارزه با ویروس کرونا و ایجاد گروپ های کاری در پروگرام های مشخص مندرج طرح 1399-01-28 1399-04-11 نافذ مصوبه شماره 4 کابینه ج.ا.ا_v41 973.62 KB
مصوبه شماره ۴ کابینه ج.ا.ا سال ۱۴۰۰ مصوبه شماره ۴ کابینه ج.ا.ا سال ۱۴۰۰ 1400-03-17 1400-04-27 نافذ مصوبه شماره ۴ کابینه ج.ا.ا سال ۱۴۰۰_v1 2.11 MB
مصوبه شماره 5 کابینه ج.ا.ا گزارش اقدامات و پیشنهادات کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 1399-02-13 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 5 کابینه ج.ا.ا_v51 2.99 MB
مصوبه شماره 6 کابینه ج.ا.ا طرح رفع تدریجی محدودیت در فعالیت های اصناف و دکانداران به اساس نگرانی و مشکلات اقتصادی آنان و طرح تنظیم گشت و گذار وسایط نقلیه... 1399-03-01 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 6 کابینه ج.ا.ا_v61 1.07 MB
مصوبه شماره 7 کابینه ج.ا.ا طرح تدریجی و مرحله وار کاهش قرنطین 1399-03-12 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 7 کابینه ج.ا.ا_v71 1.15 MB
مصوبه شماره 8 کابینه ج.ا.ا طرح مقرره اخلاق طبابت... 1399-03-19 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 8 کابینه ج.ا.ا_v81 1.25 MB
مصوبه شماره 9 کابینه ج.ا.ا دستور العمل برای تنظیم عملیات هوانوردی ملکی در میدان های هوایی در جریان و بعد از کرونا و دستورالعمل از سرگیری پروازها 1399-03-26 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 9 کابینه ج.ا.ا_v91 1,020.46 KB