لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مصوبه شماره 6 کابینه ج.ا.ا طرح رفع تدریجی محدودیت در فعالیت های اصناف و دکانداران به اساس نگرانی و مشکلات اقتصادی آنان و طرح تنظیم گشت و گذار وسایط نقلیه... 1399-03-01 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 6 کابینه ج.ا.ا_v61 1.07 MB
مصوبه شماره 7 کابینه ج.ا.ا طرح تدریجی و مرحله وار کاهش قرنطین 1399-03-12 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 7 کابینه ج.ا.ا_v71 1.15 MB
مصوبه شماره 8 کابینه ج.ا.ا طرح مقرره اخلاق طبابت... 1399-03-19 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 8 کابینه ج.ا.ا_v81 1.25 MB
مصوبه شماره 9 کابینه ج.ا.ا دستور العمل برای تنظیم عملیات هوانوردی ملکی در میدان های هوایی در جریان و بعد از کرونا و دستورالعمل از سرگیری پروازها 1399-03-26 1399-04-15 نافذ مصوبه شماره 9 کابینه ج.ا.ا_v91 1,020.46 KB